อุปกรณ์จราจรคืออะไร มีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรบ้าง  

0 Comments

อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจร คือ อุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความปลอดภัยหรือเป็นสัญลักษณ์ไฟเตือนบนท้องถนน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเกิดความระมัดระวังมากขึ้นหรือปฏิบัติตามสัญลักษณ์เหล่านั้นเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและการเสียชีวิตลงได้  

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรด้วย อย่างเช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย ผู้ขับขี่จะต้องนำรถเข้าข้างทางหรือนำรถไปจอดในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้รถผ่านไปผ่านมานั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและจะต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขึ้นด้วย เพื่อเตือนให้รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานั้นได้ระมัดระวัง หากเป็นช่วงเวลากลางคืน ควรมีกรวยจราจร กระบองไฟกระพริบ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ท่านอื่นๆ  

อุปกรณ์จราจรที่สำคัญมีอะไรบ้าง  

  • เสาล้มลุก  

อุปกรณ์จราจรที่ใช้สำหรับแบ่งเขตแดนถนนให้เป็นแนวในการขับขี่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน  

  • กรวยจราจร 

กรวยจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่ใช้สำหรับแบ่งเขตแดนถนน เพิ่มความปลอดภัยและบ่งบอกถึงพื้นที่เขตก่อสร้างหรือป้องกันพื้นที่ห้ามเข้า  

  • กระจกโค้งจราจร  

เป็นอุปกรณ์จราจรที่ใช้ติดตั้งตรงทางโค้ง ทางคับแคบ ถนนใหญ่หรือติดตั้งในชุมชน ตลอดจนพื้นที่ที่มีมุมอับต่างๆ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  

  • ยางชะลอความเร็ว  

อุปกรณ์จราจรชนิดนี้ใช้สำหรับลดอุบัติเหตุ ช่วยชะลอความเร็ว ลดความเสี่ยงจากการขับขี่รถที่รวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืน  

  • กระบองไฟกระพริบ  

อุปกรณ์จราจรที่ใช้งานบนท้องถนนในเขตก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน  

  • เสื้อจราจร

เสื้อจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่มีความสำคัญ ใช้สำหรับบุคคลที่ทำงานบนท้องถนนหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยง เสื้อจะมีการติดแถบสะท้อนแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  • ยางห้ามล้อหรือยางกั้นล้อ  

ยางห้ามล้อหรือยางกันล้อเป็นอุปกรณ์จราจรที่ใช้เพื่อหยุดรถ หนุนล้อ เพื่อไม่ให้รถไหลไปยังพื้นที่ต่างๆ มักใช้ติดตั้งบริเวณลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า อาคาร อพาร์ตเมนต์ เพื่อไม่ให้รถไหล ไม่ให้รถถอยชนกำแพงและเพื่อให้รถที่นำมาจอดนั้นเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย 

  • แผงกั้นจราจร 

แผงกั้นจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่ใช้เพื่อแบ่งเขตแนวทางเดินหรือพื้นที่ห้ามเข้า  

  • แบริเออร์  

อุปกรณ์จราจรที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยในปัจจุบัน ใช้แบ่งเขตแนวถนน ตัวแบริเออร์สามารถเติมน้ำหรือเติมทรายลงไปได้ในกรณีที่ถูกรถชนแบริเออร์ แบริเออร์สามารถช่วยซับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งด้วย 

  • ป้ายจราจร  

มาปิดท้ายกันที่อุปกรณ์จราจรที่มีความสำคัญนั่นคือป้ายจราจรคือสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ควบคุมการจราจร มักเป็นสัญลักษณ์แสงหรือป้าย นิยมใช้เพื่อบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอดหรือการเตือน รวมถึงการแนะนำ 

อุปกรณ์จราจรคืออะไร มีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร หวังว่าทั้งหมดนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นและอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์จราจรและปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับด้วยจึงจะเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

Tags:

Recent Posts

Tags