อันตรายจากการทำงานบนที่สูงและการอบรมนั่งร้าน  

0 Comments

การทำงานบนนั่งร้าน ถือเป็นการทำงานบนที่สูง แน่นอนว่าการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการพลัดตกลงมา ทำให้สูญเสียอวัยวะหรือพิการหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ตลอดจนเกิดอันตรายต่อผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหรือทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านควรได้รับการอบรมนั่งร้านก่อนเริ่มปฏิบัติงานเสมอเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย   การทำงานบนที่สูง คืออะไร   การทำงานบนที่สูง กฎหมายได้ระบุไว้ชชัดเจนว่า เป็นการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้   นั่งร้าน คือ   นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่มีความสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคาร นั่งร้านมีหลายประเภท นิยมใช้ในงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง หรืองานต่อเติม หลังจากปฏิบัติงานเสร็จจะมีการรื้อถอนนั่งร้านออก   อันตรายจากการตกจากที่สูง   1.สะดุด   2.ลื่น   3.ตกจากที่สูง   4.ตกกระทบจากวัสดุ   5.ตกจากบันได   การอบรมนั่งร้าน   การอบรมนั่งร้าน ถือว่ามีความสำคัญมากๆ

Recent Posts

Tags