อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจรคืออะไร มีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรบ้าง  

0 Comments

อุปกรณ์จราจร คือ อุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความปลอดภัยหรือเป็นสัญลักษณ์ไฟเตือนบนท้องถนน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเกิดความระมัดระวังมากขึ้นหรือปฏิบัติตามสัญลักษณ์เหล่านั้นเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและการเสียชีวิตลงได้   อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรด้วย อย่างเช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย ผู้ขับขี่จะต้องนำรถเข้าข้างทางหรือนำรถไปจอดในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้รถผ่านไปผ่านมานั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและจะต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขึ้นด้วย เพื่อเตือนให้รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานั้นได้ระมัดระวัง หากเป็นช่วงเวลากลางคืน ควรมีกรวยจราจร กระบองไฟกระพริบ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ท่านอื่นๆ   อุปกรณ์จราจรที่สำคัญมีอะไรบ้าง   เสาล้มลุก   อุปกรณ์จราจรที่ใช้สำหรับแบ่งเขตแดนถนนให้เป็นแนวในการขับขี่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน   กรวยจราจร  กรวยจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่ใช้สำหรับแบ่งเขตแดนถนน เพิ่มความปลอดภัยและบ่งบอกถึงพื้นที่เขตก่อสร้างหรือป้องกันพื้นที่ห้ามเข้า   กระจกโค้งจราจร   เป็นอุปกรณ์จราจรที่ใช้ติดตั้งตรงทางโค้ง ทางคับแคบ ถนนใหญ่หรือติดตั้งในชุมชน ตลอดจนพื้นที่ที่มีมุมอับต่างๆ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ   ยางชะลอความเร็ว   อุปกรณ์จราจรชนิดนี้ใช้สำหรับลดอุบัติเหตุ ช่วยชะลอความเร็ว ลดความเสี่ยงจากการขับขี่รถที่รวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืน   กระบองไฟกระพริบ  

Recent Posts

Tags