เครื่องกำจัดความชื้น

อากาศที่มีความชื้นสูงคืออะไร ใช้เครื่องกำจัดความชื้น ดีหรือไม่

0 Comments

อากาศที่มีความชื้นสูงคืออากาศที่มีไอน้ำปะปนอยู่ในปริมาณมากหากอากาศที่มีความชื้นต่ำก็ตรงกันข้ามคืออากาศที่มีไอน้ำอยู่ในปริมาณน้อย ความชื้นของอากาศมีความหมาย 2 ลักษณะได้แก่ความชื้นสัมบูรณ์และความชื้นสัมพัทธ์ ประเทศไทยของเรามีค่าคความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นับว่าเป็นค่าความชื้นที่สูงมากพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นจึงทำให้ เครื่องกำจัดความชื้นเข้ามามีบทบาทสำคัญ  ความชื้นสัมบูรณ์  ความชื้นสัมบูรณ์ หมายถึง อัตรามวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศ ณ อุณหภูมิเดียวกัน หน่วยในการวัดเป็นกิโลกรัมของไอน้ำในอากาศต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรหรืออาจใช้หน่วยในการวัดเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ได้  ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ คือ สัดส่วนปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ณ เวลานั้นต่อปริมาณไอน้ำอิ่มตัว โดยทั่วไปแล้วเราจะนิยมแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นร้อยละหรือแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าประเทศไทยของเรา มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ค่านี้บ่งบอกว่าในอากาศมีความชื้นสูงและความชื้นก็ตามมาซึ่งปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสนิมปัญหาเชื้อรารวมถึงโรคภูมิแพ้  เครื่องกำจัดความชื้นเข้ามามีบทบาทสำคัญ  เนื่องจากประเทศไทยมีความชื้นค่อนข้างสูงต่อปีเครื่องกำจัดความชื้นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เครื่องกำจัดความชื้นหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องลดความชื้นหลักการทำงานของมันคล้ายกับเครื่องปรับอากาศช่วยลดความชื้นและดูดความชื้นจากอากาศเข้ามาผ่านแผงคอยล์เย็นแล้วทำหน้าที่ให้ความชื้นกลายเป็นหยดน้ำหลังจากนั้นจึงปล่อยอากาศแห้งหรืออากาศร้อนเข้ามาแทนที่หยดน้ำก็จะถูกปล่อยทิ้งหรือระบายไปตามท่อน้ำทิ้งเป็นลำดับต่อไป  เครื่องกำจัดความชื้นมีความสำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาคครัวเรือน

Recent Posts

Tags